ที่มาของ Math Talent by Dr.Ying

สถาบันนี้สร้างขึ้นจากความรักและแรงบันดาลใจที่อยากให้เด็กไทย เก่ง สนุก และมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านเกม กิจกรรม และสื่อการสอนผสมผสานกับหลักสูตร ที่สถาบันทำวิจัย และพัฒนาขึ้นให้เหมาะกับเด็กไทย

ความสุขที่สุดเมื่อสร้างที่นี่ขึ้นมา คือ ภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆกับการเรียนของสถาบัน พร้อมกับพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กหลายคนจากคะแนนอันดับสุดท้ายกลายเป็นอันดับ 1 ของห้อง และเด็กๆ อีกมากมาย ที่ก่อนมาเรียน ไม่เคยแม้จะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทำ แต่ตอนนี้ว่างเมื่อไหร่กลายเป็นหยิบโจทย์เลขมานั่งทำ อย่างสนุกสนาน

ขอบคุณ รอยยิ้ม คำขอบคุณ และมิตรภาพจากผู้ปกครองที่เปรียบเสมือนกับกัลยาณมิตรของเรา

สิ่งเหล่านี้คือความสุขและความอิ่มเต็มที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้น ดีใจที่เห็นเด็กไทย พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้

 

 

ดร.หญิง

   ผู้บริหาร Math Talent by Dr.Ying

คณิตคิดเป็นภาพ คือ อะไร?

Math Talent by Dr.Ying เน้นการสอนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจถึงแก่นและที่มาของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ โดยสอนผ่านสื่อการสอน ของเล่น และกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าใจพื้นฐานและคิดเป็นภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการต่อยอดเนื้อหาคณิตศาสตร์ขั้นสูง

หลักสูตร

Math Talent by Dr.Ying ทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นให้เหมาะกับ นักเรียนหลักสูตรอินเตอร์ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรไทย ได้รับการรับรองหลักสูตร และวิธีการสอนจากประเทศฟินแลนด์

ระบบการเรียน

เมื่อสถาบันประเมินความรู้นักเรียนเบื้องต้นแล้ว จะดำเนินการจัดกลุ่มนักเรียนที่เหมาะกับพื้นความรู้ หลักสูตร และพฤติกรรมของน้อง โดยจำนวนนักเรียนไม่เกิน 4 คนต่อห้อง

ระดับชั้น

รับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ม. 3